Naust W

Fra brygga
Rett bakfra
Bakfra skrått
Fra hagen
Skyvedør_
Hems
Skyvedør__lukket